PODZIMNÍ ŠKOLA
ELEKTRONOVÉ
MIKROSKOPIE
2022
17. 10. - 21. 10. 2022
 
 

pondělí|17. 10. 2022
08:30–09:00
UVÍTACÍ SLOVO
09:00–10:30
PŘEDNÁŠKA
Ing. I. Müllerová, DrSc.
Základy rastrovací elektronové mikroskopie
10:30–10:45
KÁVA
10:45–12:15
PŘEDNÁŠKA
RNDr. J. Buršík, CSc., DSc.
Základy transmisní elektronové mikroskopie
12:15–13:00
OBĚD
13:00–13:05
Odjezd autobusu do laboratoří mimo ÚPT a BFÚ
14:00–17:00
LABORATOŘE
19:00–21:00
Welcome party ÚPT
úterý|18. 10. 2022
09:00–10:00
PŘEDNÁŠKA
Ing. I. Müllerová, DrSc.
Mikroskopie pomalými a velmi pomalými elektrony
10:00–11:00
PŘEDNÁŠKA
Mgr. T. Radlička, Ph.D.
Elektronová optika
11:00–11:15
KÁVA
11:15–12:15
PŘEDNÁŠKA
Mgr. E. Materna Mikmeková, Ph.D. MBA
Interakce elektronu s látkou
12:15–13:00
OBĚD
13:00–13:05
Odjezd autobusu do laboratoří mimo ÚPT a BFÚ
14:00–17:00
LABORATOŘE
středa|19. 10. 2022
09:00–10:00
PŘEDNÁŠKA
doc. Ing. et Ing. V. Neděla, Ph.D.
Detekce v REM a EREM
10:00–11:00
PŘEDNÁŠKA
RNDr. V. Kolařík, CSc.
Zdroje elektronů
11:00–11:15
KÁVA
11:15–12:15
PŘEDNÁŠKA
prof. RNDr. O. Gedeon, Ph.D., DSc.
Rentgenová mikroanalýza - rutinní spektroskopie s netriviálním fyzikálním pozadím
12:15–13:00
OBĚD
13:00–13:05
Odjezd autobusu do laboratoří mimo ÚPT a BFÚ
14:00–17:00
LABORATOŘE
18:00–20:00
Diskuzní večer
čtvrtek|20. 10. 2022
09:00–09:45
PŘEDNÁŠKA
prof. O. L. Křivánek
Electron Energy Loss Spectroscopy in the TEM
09:45–10:30
PŘEDNÁŠKA
T. LaGrange, Ph.D.
High-Time Resolution Transmission Electron Microscopy and Spectroscopy
10:30–10:45
KÁVA
10:45–11:30
PŘEDNÁŠKA
prof. M. G. Willinger
Novel applications of in-situ scanning electron microscopy
11:30–12:15
PŘEDNÁŠKA
prof. J. Friml, Ph.D., Dr. rer. nat. M.Sc
Imaging Arabidopsis root: being nice and being nasty
12:15–13:00
OBĚD
13:00–13:05
Odjezd autobusu do laboratoří mimo ÚPT a BFÚ
14:00–17:00
LABORATOŘE
19:00–22:00
Slavnostní večeře Stará radnice
pátek|21. 10. 2022
09:00–10:30
PŘEDNÁŠKA
Mgr. R. Spurný, Ph.D.
KryoEM: Silný nástroj pro strukturní biologii
10:30–10:45
KÁVA
10:45–12:15
PŘEDNÁŠKA
Petr Klímek, Ph.D. a Martin Sláma
Charakterizace 2D a 3D materiálů s využitím elektronové mikroskopie a komplementárních analytických technik
12:15–12:45
PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ
12:45–13:30
OBĚD
 
 

KONTAKTY

doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ing. Eva Soukupová, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR